Idag presenterade Göran Hägglund (KD) under Kristdemokraternas dag i Almedalen två utspel. Det ena handlade om att han vill se ytterligare skattesänkningar, bland annat ett femte jobbskatteavdrag och höjd brytpunkt för den statliga inkomstskatten. Detta till en kostnad av 12 miljarder respektive 3 miljarder. Men samtidigt så lovar han minskade barngrupper i förskolan, hur hänger det ihop?

Svaret är väl att det inte alls hänger ihop, å andra sidan är det sällan som retoriken från regeringen hänger ihop med den politik de för. För givetvis är det inte så att man både kan äta kakan och ha den kvar! Regeringen säger sig vilja satsa på välfärden, inte minst det så kallade nya arbetarpartiet moderaterna. Men samtidigt ges inga löften om ökade statsbidrag till kommunerna, för att finansiera den. Tvärtom så minskar man kommunernas utrymme till att finansiera den kommunala verksamheten genom att de vältrar över kostnader från stat till kommun!

Bara utförsäkringarna har lett till att karlstadsborna fått ökade utgifter på 21 miljoner kronor genom ökat försörjningsstöd. Det minskade anslaget till gymnasieskolan uppgår, när den är fullt ut genomförd, närmare 15 miljoner. Fortsätter man sedan att räkna upp exempel på kostnadsövervältringar som det går att sätta en siffra på, så kom jag under förra året upp i mellan 50-70 miljoner kronor bara för Karlstads del när jag satt och räknade på det

När det gäller siffror så är ju allt relativt, så för att göra det hela mer förståeligt så kommer jag nu därför att just relatera siffror.

I år hade politiken i Karlstad i budgetarbetet efter uppräkning på 2 % till våra nämnder, ungefär 70 miljoner kronor att fördela ut. Löften från Göran Hägglund (KD) idag, hade o de istället omvandlats till statsbidrag, inneburit, att vi haft ytterligare 150 miljoner kronor. Lägger du sedan till två mycket kostsamma reformer, som inte gett de effekter regeringen sa att de skulle, nämligen skapa en massa arbetstillfällen. så är vi uppe i betydligt högre summor. De jag menar är sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga och restaurangmomsen. Dessa två reformer har kostat 14 respektive 5,6 miljarder! För Karlstads del så skulle det omvandlat till statsbidrag ge 196 miljoner kronor mer att röra sig med.

Summerar man sedan ihop allt detta, och då är som sagt inte allt medräknat, så kommer vi upp i den svindlande summan av 346 miljoner kronor mer för Karlstads del, detta ska då relateras till de cirka 70 miljonerna vi förtroendevalda i år fördelade ut. Fundera gärna på vilket alternativ som tryggar välfärden i framtiden. Vilket val som leder till minskade barngrupper i förskolan, som Hägglund (KD) idag lovade…

Nu har inte vi Socialdemokrater lovat att omvandla samtliga förslag från regeringen/enskilda regeringspartiet till statsbidrag. Inlägget ska snarare ses som ett tydliggörande på hur retoriken och den faktiskt förda politiken från regeringspartierna inte hänger ihop. Sedan finns det ett löfte om ökade statsbidrag från oss Socialdemokrater, för Karlstads del så är det 30 miljoner kronor.

Det måste tydliggöras att retorik och förd politik inte hänger ihop från regeringens sida. Inte heller kan man som väljare applådera ytterligare jobbskatteavdrag som ger en femhundring mer i den egna plånboken, samtidigt som man förfasas över att skolan i den egna kommunen tvingas skära ned i verksamheten. Eller att personal inom hemtjänsten ska hinna med mer, med mindre personal.

Christian

One Response to Man kan inte både äta kakan…