Jan Björklund

Idag under partiledardebatten talade utbildningsminister Jan Björklund (FP) om att unga arbetslösa ska ha sänkta löner för att få ett jobb! Ett i mitt tycke mycket konstigt uttalande från den, som till stor del bär ansvaret för att så många unga idag inte får fullvärdiga betyg.

Varje år levererar den svenska skolan 13 000 unga ut i samhället utan en färdig utbildning. Detta därför att skolan har misslyckat med sitt uppdrag. Jan Björklund (FP) har under sina år som utbildningsminister inte levererat värst mycket. Enligt tidningen Skolvärlden var det 12,4 % som i våras inte klarade av skolan. Den högsta siffran någonsin! Skolresultaten har sjunkit varje år sedan Jan Björklund (FP)  tillträdde, men att ompröva den politik han för, som kört fast den svenska skolan  i gamla hjulspår, det är inte aktuellt tydligen! Så här har Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén säger så här; – Jag är besviken på att Folkpartiet lägger så stor vikt vid kontrollskolan och så litet på lärarnas roll och situation. Alla internationell forskning visar att ökad kontroll och mer mätning leder oss åt fel håll- Det är en resursstyrning, rätt pengar till rätt elev vid rätt tillfälle som behövs.”

Ett annat sätt att beskriva det, kan vara genom denna bild.

Från Lärarnas Tidning 120905

I debatten sade Jan Björklund (FP) vidare att det inte är han, riksdag eller regering som höjer skolresultaten i skolan. Hur menade karln där? Det är väl ändå riksdag och regering som ger förutsättningarna för hur skolan ska fungera. Det är riksdag och regering som ställer krav på den svenska skolan, utan att finansiera dessa. När det gäller gymnasiereformerna, GY 11, GY 12 osv. så är de i sig inte fel, men regeringen gör till skillnad från SKL (Sveriges kommuner och landsting) en helt annan bedömning om de ekonomiska konsekvenserna av dessa reformer. Regeringen hävdar att det blir billigare och minskar därför statsbidragen. SKL anser tvärtom att pengarna behövs, för även nya reformer tar tid att arbeta med. Totalt handlade det om 675 miljoner, för  Karlstads del om 6 miljoner som drogs in och enligt regeringens plan ska ytterligare resurser dras in.

Istället för att inse att den politik han för, inte fört den svenska skolan framåt, så ber Jan Björklund om mera tid. Tid till att fortsätta att genomföra den omvandling av skolan han startade och som lett till så katastrofala resultat! Jan Björklund (FP) har alltsedan han tog över ansvaret för den svenska skolan, pekat finger och sagt att det är hårdare tag som krävs. Vi ser nu, svart på vitt hur den politik han fört, de facto inte hjälpt några elever till en bättre framtid! Jan Björklund (FP) har med skygglapparna på fortsatt på den väg han slagit in på utan att lyssna till vare sig lära, elever eller andra som pekat på den negativa utvecklingen. Som om 6 år inte vore nog med Jan Björklund (FP) han ber om att få hålla på i flera år till!

Christian

 

 

Idag presenterades ytterligare förslag från socialdemokratin inför budgetpresentation av vår socialdemokratiska skuggbudget. Kritiken har från borgerligt håll mestadels handlat om att Stefan Löfven och socialdemokratin varit för tysta. Nu kan de inte längre rikta den kritiken. Det är bra, det innebär att det istället blir fokus på sakfrågorna! Inte heller kan Fredrik Reinfeldt ställa frågan till Stefan Löfven om regeringsunderlag, när både centerpartiet och kristdemokraterna av och till inte skulle få plats i riksdagen om det vore val idag!

Tidigare under veckan har andra förslag presenterats, så som vårt förslag om att avskaffa Fas3 och igår presenterades förslaget för en stärkt sjukförsäkring och om extra medel till elever i utsatta områden. Det handlade om att slopa den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, höja ersättningen till 80 procent under hela sjukskrivningen samt höja taket för 80 procents sjukersättning till 29 700 kronor. Det är inte meningen att man ska behöva bli fattig för att man blir sjuk, som flera har uttryckt det tidigare. Idag kom ytterligare förslag som handlade om en ny forsknings- och innovationspolitik, mer om det kan du läsa här! – Om inte vi klarar jobben kommer vi inte ha någon välfärd i Sverige, sade Stefan Löfven. Det är helt rätt.

Satsningen innehåller fyra punkter:

• Ett tioårigt perspektiv på forsknings- och innovationspolitiken.

• 800 miljoner till ett strategiskt samverkansprogram.

• Ett innovationsråd.

• 50 miljoner till stärkt riskkapitalförsörjning.

Det är ett bra steg på vägen för att göra Sverige till ett land som både kan och vill mer. Regeringen är märkbart trött, vi har en finansminister som i kammaren debatterar i affekt och har svårt att hålla sig till att föra en debatt om sakfrågor. Förmodligen för att han numera inte längre leder i sin paradgren om att hålla ordning på landets finanser. Debatten i kammaren och efterföljande tv-debatter visar med tydlighet att Anders Borg (M) tvingas försvara utgifter i statsbudgeten som han egentligen inte ville ha där, men som han blivit tvingad till för att blidka de små borgerliga partiernas kamp för att hålla sig över fyra procent spärren till riksdagen!

Sverige förtjänar bättre och behöver också en regering som har idéer, tankar och visioner om ett bättre samhälle för oss alla och inte enbart för dem med en tjock plånbok. Regeringen saknar detta och när man inte längre förmår se bortom ytterligare ett jobbskatteavdrag, vilket både Reinfeldt och Borg så ofta gör, ja då kanske man inte längre för landet framåt för allas bästa. För det land vi idag lever i, där ökar klyftorna. Där riskerar den som blir sjuk eller arbetslös också att bli fattig. Där utförsäkras människor som är sjuka, för att de har varit det för länge. I vilken studielitteratur vid universiteten anges en bortre gräns för en sjukdom kan man fråga sig?

Inte heller har regeringen lyckats leverera när det gäller de avgörande frågorna om skolan och jobben! Skolresultaten sjunker och istället för att stötta eleverna att klara sig, så pratar ansvarig minister Jan Björklund om hårdare tag och elitskola. Inte heller har man levererat när det gäller arbetslösheten. Det finns lediga jobb, men matchningen mellan dessa och arbetslösa finns ju inte i tillräcklig utsträckning. Om inte krafttag tas mot de ökade klyftorna och segregationen i samhället så bryts samhället itu. Vår välfärd bygger på att vi alla är med och finansierar den. Då måste alla också känna en möjlighet att få ta del av den och att samhället inkluderar dem. Det sker inte idag och bildäcken brinner i utsatta områden när känslan av vanmakt och att samhället övergivit, svikit och lämnat efter tar överhanden. Karin Pettersson, ledarskribent på Aftonbladet skriver idag en mycket bra ledare, läs gärna den här!

socialdemokraterna.se kan du läsa mer om våra förslag!

Trevlig helg =)

 

Christian

 

Andra blogginlägg om regeringspolitiken:

Peter Andersson Tydligt och bra från (S) om begravning av FAS3-eländet

Peter Högberg LAS älskas av moderater, upp till bevis!

Martin Moberg Högerns tankar förnekar sig inte – stoppa försämringarna av Las..

Annika Högberg Att säga upp personal behöver inte bli lättare

 

 

 

 

Har ägnat delar av dagen åt att läsa kommentarer från Sveriges Kommuner och Landsting på budgeten som regeringen presenterade förra veckan. Kanske inte den allra roligaste läsningen, dock rätt så nyttig. Nu är det många som redan vet att en hel del av de utspelen som regeringen gjorde vid ett antal presskonferenser i själva verket visade sig vara rätt tomma. Med tanke på blogginläggets titel skulle man också kunna uttrycka det som att regeringen bjöd på en väldigt vattnig soppa.

Den soppan blev inte mindre vattning efter att idag ha läst kommentarer till den och kollat upp en del fakta på nätet. Varför presenterar regeringen en del förslag som ”satsningar” när de i själva verket är försämringar för dem de riktas till. Ta exempelvis nystartsjobben till unga arbetslösa eller indragen besparing på gymnasieskolan. När blev en besparing man planerade att göra, men sedan drogs tillbaka en ”satsning”?

När det gäller stöd till unga  arbetslösa, skriver regeringen avseende Nystartsjobb, att stödet kommer att förstärkas till arbetsgivare som anställer en person under 26 år som varit utan arbete eller varit frånvarande från arbetslivet i minst 12 månader fördubblas. Stödet kommer således att uppgå till ett belopp som motsvarar två gånger arbetsgivaravgifterna. Jaha, men detta låter väl bra? Ja det kanske det gör, men idag så är ju gränsen vid 6 månader utan arbete eller frånvaro från arbetsmarknaden! Regeringen har därmed inte satsat ett dugg, utan tvärtom försämrat möjligheterna för unga arbetslösa. På AF´s hemsida kan du läsa om regelverket idag! Hur blev detta en satsning?

När det gäller satsningen på gymnasieskolan så handlar det om en icke genomförd besparing på 895 miljoner kronor som regeringen ville genomföra. Bakgrunden är den nya gymnasiereformen GY11, där regeringen hävdar att gymnasieskolan blir billigare och kommunsektorn unisont hävdar att det blir den inte alls! Regeringen sparade förra året bort 675 miljoner på denna och drog in statsbidrag till kommunerna. Nu har man i år bestämt sig för att inte göra det en gång till, i år. Men hur kan det bli till n satsning och i ärlighetens namn, med tanke på den situation vi idag har när det gäller gymnasieelevers möjligheter att klara skolan, finns det någon annan är Jan Björklund (FP) och regeringen som tror att det behövs mindre pengar?

Man kan även läsa att regeringen vill satsa på en utökning av 415 platser för sjuksköterskeutbildningen i landet. Detta är jättebra, men snälla regering, ni skickar ju inte med några pengar. Karlstads Universitet måste ta kostnaden för detta någon annan stans. Det kostar 3 miljoner kronor, läs om det här. De privat drivna skolorna Ersta Sköndal, Röda korset och Sophiahemmet, de får dock ersättning för att göra samma sak, där anser uppenbarligen regeringen att det kostar!

Kommentarerna från SKL är på ca 38 sidor, själva budgetförslag från regeringen på desto mer, hur lång, det kan du ta reda på här. Oavsett så var det en väldigt vattnig soppa regeringen presenterade och en finansminister som hade svårt att ta kritiken mot varför han numera satt på sig spenderbyxorna. Oberoende institut gör helt andra bedömningar om rikets tillväxt, så risken är stor att inte ens denna vattniga soppa blir den som i slutändan serveras…

Här kan du se vår ekonomisk politiske talesperson Magdalena Anderssons kommentarer.

Här en debatt mellan Magdalena Andersson och Anders Borg.

 

Christian

 

Att riksdag och regering under lång tid vältrat över kostnader på kommunerna för att skapa sig ett ekonomiskt utrymme för skattesänkningar är inget nytt. En del av dessa reformer är högst tveksamma till om de ger den effekten regeringsförespråkarna säger. Samtidigt så ser vi problem i vårt samhälle breda ut sig som ingalunda är enstaka och enskilda problem. När allt fler omfattas av dessa så blir de samhällsproblem som måste lösas gemensamt. Åtminstone så är det så vi tidigare löst problemen i vårt samhälle!

Men nu är det andra tider och andra melodier som sjungs. Nu ska samhällsproblem lösas genom att var och en får lösa det själv, och har man inte tid, ja då ska man kunna köpa sig tiden. Exempelvis köpa läxhjälp åt sina barn om de inte hänger med i skolan eller om du som förälder inte har tid eller möjligheten att hjälpa. Vad hände med skolans ansvar undrar jag?

Resultaten i den svenska skolan sjunker för sjätte året i rad, visar ny statistik från Skolverket. 12 000 elever lämnar grundskolan utan tillräckliga kunskaper! Och lösningen från regeringen Reinfeldt är att erbjuda subventionerad läxhjälp till dem som har råd. Om den förda skolpolitiken än en gång visat sig vara felaktig så kanske lösningen inte finns i den egna plånboken utan tvärtom i allas vår plånbok. Det kanske är dags att inse att det utbildningsminister Jan Bjärklund (FP) kallade ”flumskola” inte var något annat än borgerlig retorik. För vem om han har inte varit ansvarig för skolan de senaste 6 åren, och hur har utvecklingen varit?

Det kanske inte är genom retorik och hårdare tag, betyg i uppförande och  betyg i lägre åldrar som man bäst stöttar och hjälper eleverna att klara sin skolgång. Det kanske istället hade varit bättre att satsa en del av de skattepengar som gått till ekonomiskt tvivelaktiga reformer på skolan istället?

Hur ska dessa unga människor ges en möjlighet på arbetsmarknaden, när vi redan har en massarbetslöshet bland unga?  Regeringen sviker inte bara genom en misslyckad skolpolitik. Ni sviker också genom att inte ge tillräckliga resurser för att människor ska kunna komma igen. Ges en möjlighet till fort- och vidareutbildning och kanske även ombildning! Ni ger inte arbetslösa unga insatser förrän de gått arbetslösa i tre månader. Unga människor under 25 år fastnar i Fas3. Och långtidsarbetslösheten har i Karlstad sedan 2006 ökat med 667 %!!!! Vad erbjuder regeringen då, avdragsrätt för läxhjälp!

Är inte samhällets och skolans ansvar allas ansvar. Ska inte alla unga ges möjligheten till en utbildning. Är det inte skolans ansvar att hjälpa alla elever? Men för det krävs givetvis ökade resurser. Resurser vi i kommunerna kunnat haft om ni i regeringen prioriterat annorlunda! Men fortsätt ni, att vältra över kostnader som ytterligare försvårar kommunernas möjligheter att satsa på skolan, i ett läge, där ni gör tvärtemot. Framtidens dom kommer förmodligen att bli hård över regeringstiden som hette Reinfeldt och kompani…

Detta håller inte regeringen! Reinfeldt, Borg och Björklund. Gör om och gör rätt, eller avgå och låt dem som har visioner om en bättre framtid för landets unga ta vid!

Christian

Vem styr skutan ”regeringen” egentligen. Är det inte utspel från moderaterna via partisekreterare Kent Persson, så är det utspel från Jan Björklund (FP) som omedelbart får mothugg av andra borgerliga företrädare!

Idag dammade än en gång folkpartiet av sin tanke om att arbetslösheten bland invandrare, den beror nog inte på intolerans och fördomar. Eller kanske något så banalt som att de heter Mohammed. Nej den beror på att invandrare inte vill ta de jobb som finns!

Jan Björklund, som för övrigt som skolminister gjort sig välkänd för sin empati för människor i behov av extra stöd stöper numera inte bara alla landets unga i samma form. Nu ska arbetslösheten lösas hos människor som är födda i ett annat land genom att de ska jobba i ”okvalificerade yrken”, som han uttryckte det i Rapport. Han nämnde då bland annat skogsnäringen och hemtjänsten!

Jan Björklund och Folkpartiet tycker också att alla som uppbär försörjningsstöd, måste jobba heltid för att få detta, ja om man har en mörk hudfärg vill säga. Som om Fas3 inte var tillräckligt illa. Ska människor jobba heltid för långt mindre än minimilön, bara för att de inte lyckats få ett jobb och är beroende av försörjningsstöd? Än en gång Lars Björklund. Människor blir inte anställningsbara om man inte stärker deras möjligheter till att bli just anställningsbara!

Centerpartiet och kristdemokraterna är kritiska till förslaget, moderaterna välkomnar det. Tala om en röra i regeringen där Fredrik Reinfeldt som högsta ansvariga kräver svar från socialdemokraterna om vilket regeringsunderlag vi ska ha. Du har ju inget själv längre Reinfeldt!

Igår var det bråk om Kent Perssons (M) utspel, det kritiserades hårt från kristdemokraterna och idag även ifrån centerpartiet. Idag är det bråk om folkpartiets krav på hårdare krav på andra än på etniska svenskar mitt i livet som kritiseras hårt från flera håll för att inte vara något annat än ett sätt att flirta med väljare till sverigedemokraterna. De mörkerkrafterna motarbetar vi inte genom att gå deras politik till mötes, utan på att sprida kunskap, förståelse och respekt för att vi alla är olika, men ändå lika i vår rätt att få leva utan att bli kränkta för dem vi är, hur vi ser ut, vilken religion, sexuell läggning eller bakgrund vi än må ha!

Mer kan du läsa här i Aftonbladet från Mikael Trolin (fd folkpartist) och här i Expressen om centerpartiets kritik!

Christian

Precis avslutat läsandet av enskilda handlingar till nämndens arbetsutskott och än en gång frågar jag mig om det finns tuffare uppdrag än att sitta i en socialnämnd. Visst var det tufft med strukturomvandlingar inom landstinget. Varje vårdcentral och sjukhus betydde liv eller död för en stad, även om det bara handlade om några mil längre resa. Aldrig reflekterade de över det faktum att väldigt många människor alltid har haft och kommer att ha betydligt längre resa till ett akutsjukhus än dem i Säffle och Kristinehamn som miste sitt, under den tiden jag var med och fattade beslut om det. Protesterna var många och de som protesterade desto fler, de samlades i kampen för något de hade, något de riskerade att mista, men tänkte sällan på vad de annars skulle mist om vi inte gjort de förändringar vi gjorde!

Under min tid som ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Karlstad förra mandatperioden tvingades jag också att genomföra besparingar. Detta för att regeringen i de svåra tiderna som inträffade, prioriterade skattesänkningar före stöd till kommuner och landsting. Men tack vare en bra verksamhet och personal, skapades också möjligheterna och förutsättningarna till reformer. Vi satsade på anhörigstödet, skapade Trygghetsboenden. Byggde nytt vårdboende och stärkte vår personals professionalitet genom att införa arbetskläder! Det fanns även pengar över till att skapa guldkant i tillvaron för både personal och för dem vi är till för.

Nu är vi mit uppe i budgettider i Karlstad. Önskemål är som alltid betydligt fler än någon politikers möjlighet att leva upp till och leverera. Det är då och nu som det handlar om prioriteringar. Visst vore det väl kul med tak över Tingvalla, men till vilken kostnad då? Den beryktade Solsidan är ju också roligt att prata och satsa på. Liksom det är att initiera utmaningsrätt, fastän vi vet att det kostar stora summor pengar, som inte gynnar medborgarna utan enbart enskilda näringsidkare. Till vilket pris är vi villiga att gå, enbart för att klättra i en rankinglista egentligen? Var det därför väljarna valde att lägga sin röst på oss?

Men tillbaka till min jour som jag har denna helg och till alla dem som samhället, politiken och medborgarna inte alltid ser. Kanske vill de inte se dem, eller så ser man helt enkelt inte problemet för att man inte vill se det. För det handlar om en baksida som ibland är så grym och fruktansvärd så man helst av allt hellre blundar!

Det handlar om barn som tvingas vara förälder åt sin egen mamma eller pappa. Det handlar om barn som utnyttjas, fysiskt och psykiskt av föräldrar som aldrig borde blivit just föräldrar. Men det handlar även om barn som utnyttjas, barn som aldrig ges rätten att vara barn och få en barndom att växa upp i. Det handlar om barn där en skola med för lite resurser ser problematiken, men förmår inte att stötta, för resurserna saknas! Regeringen med Major Björklund i spetsen kan prata sig varm om dessa barn och allt bra de vill göra för dem. Det handlar om en minister som heter Maria Larsson som säger att hon vill hjälpa dessa barn. Men i praktiken för de en politik som bara ger nya pålagor till kommunerna, men aldrig extra resurser. De nya pålagorna dränerar skolan från de resurserna de annars kunde satsat på dessa barn!

Det handlar om barn, som beskriver att de inte vill möta sina föräldrar, för de hade det inte bra hemma. De fick stryk, och de såg att föräldrarna bråkade. Det märktes att det var tufft hemma, sa en ung människa, läste jag. Det var bättre innan mamma blev utförsäkrad, då hade vi i alla fall råd med det nödvändigaste, sen blev det bara värre och värre. ”Jag älskar min mamma”, berättade en ung människa, men jag orkar inte att leva med henne längre, det är för jobbigt. Jag är ju bara 14, jag vill, kan och ska inte behöva ta ett sådant ansvar. De får ni ta, sade han!

Om det finns någon i detta land som inte tror att trafficking existerar i hela landet, ni har fel, den finns. Den finns även i en mellan stor stad som Karlstad. Det handlar om döttrar som säljs av fäder, den handlar om unga tjejer, svenska tjejer som säljer sig själva för att de mår dåligt, och söker något för att bekräfta så de kan må ännu sämre. Det handlar om unga tjejer som växt upp med tilliten till en vuxen, som sedan svikit dem genom att förgripa sig på dem.

Det finns hur mycket forskning som helst som pekar på att utvecklingen i vårt land går fel. 10 % av dagens barn lämnar skolan utan behörighet att söka vidare till gymnasieskolan. 25 % av dagens unga är arbetslösa. Hundratusentals står utanför de gemensamma trygghetssystemen och tvingas leva i fattigdom. Barnfattigdomen har mer än fördubblats och den enda lösningen regeringen har är att sänka skatterna ännu mer. Som om de inte redan sänkts och vilket resultat har det givit!

Christian

För att vara två partier som det går väldigt dåligt för i opinionsmätningarna så verkar partiledarna Annie Lööf (C) och Jan Björklund (FP) bli så stressade av det faktum att de nu tycks föreslå vad som helst för att få lite mediauppmärksamhet. Vad de däremot inte tycks reflektera över innan de lägger sina förslag är vilken reaktion deras förslag kommer att få.

Det senaste utspelet om sänkta ungdomslöner totalsågas idag av Fredrik Reinfeldt (M).  I Aftonbladet kan man läsa hans tydliga signal till lokala och regionala m-politiker, – I Sverige sänker vi inte löner, vi höjer dem!”.  Fredrik Reinfeldts tydlighet är bra, i alla fall för landets unga, mindre bra för den så kallade alliansen, som sakta vittrar sönder. Däremot ska inte detta inlägg ses som någon form av tacksamhet gentemot Fredrik Reinfeldt (M). Han har varit statsminister under en tid då arbetslösheten bland de unga ökat. De åtgärder som presenterats har inte hjälpt fler unga till ett arbete eller en utbildning som ska stärka deras möjligheter till ett arbete. det har handlat om att deras arbetskraft ska bli billigare för arbetsgivaren i form av sänkta arbetsgivaravgifter utan att nya jobb getts till någon ung människa. Det har även handlat om det kontraproduktiva i Fas 3, tyvärr finns även unga numera i denna så förkastliga påhitt till arbetsmarknadsåtgärd. Det har också handlat om skattesänkningar som inte kommer att ge avsedd effekt, restaurangmomsen, och där betydligt fler jobb skulle kunnat skapas om de använts på annat sätt. Så något direkt beröm får inte Fredrik Reinfeldt av mig idag, snarare understryker hans avståndstagande, devisen att även en blind höna kan finna ett korn!

Det som även förvånar mig är avsaknaden av kontakt med medborgarna/väljarna hos ledarna för centerpartiet och folkpartiet. Det är ju inte direkt första gången en groda kommit ur deras munnar, och som de sedan envist hållit fast vid och kräftgången fortsätter i opinionsmätningarna. Ni har inte funderat på om ni kanske skulle komma med ett förslag som kan attrahera människor, förslag som inte medför att man värderar en unga människa lägre än en äldre människa om man utför samma typ av arbete?

Att sedan som Jan Björklund (FP) använda sig av argumentet att en låg lön är bättre är socialbidrag är ju så dumt så man kunde tro att Björklund vaknat i tron att det är första april. Om man ska ha det argumentet ja då kan du ju lägga dig en krona över försörjningsstödet och se om det förslaget uppskattas! Hur vill vi att morgondagens arbetsmarknad ska se ut i det borgerliga Sverige? Vilka vill vidareutbilda sig om man ska få en lön man knappt kan leva på? Här kan man visserligen motargumentera att de som skaffar sig en högskoleutbildning inte längre definieras som ung när de är klar. Nej, och därmed så klarar de folkpartiets krav, men de klarar inte centerpartiets. För deras förslag handlade inte att sänka lönen enbart för unga, nej de vill sänka lönen även för andra grupper som har det svårt att komma ut på arbetsmarknaden!

Det är en rätt trött regering vi har. Dåliga opinionssiffror ger dåliga förslag, vilket i sig är kontraproduktivt, men det tycks de inte inse. Kristdemokraterna ute i kylan och de två andra små partierna har heller inte vunnit på samarbetet, i alla fall inte opinionsmässigt. Sedan har Annie Lööf (C) givetvis vunnit mycket med en lön, lika hög som statsministerns. Den enda vägens politik med utförsäljningar, hårdare tag i skolan och skattesänkningar har gett högre arbetslöshet, fördubblad barnfattigdom, ökat utanförskap och Sverige sjunker på rankinglistor inom OECD.

Viljan tycks helt enkelt inte längre finnas hos regeringen att göra ett gott arbete, man saknar helt enkelt någon idé om vad man vill uppnå, man förvaltar enbart och det syns då att man inte trivs ihop. För hade man trivits ihop, då hade man inte käbblat i media.

Sverige kan bättre, vi vill bättre. Kunskap och arbete bygger Sverige starkt!

Christian

I dag presenterade centerpartiets talesperson i arbetsmarknadsfrågor Annika Qarlsson, partiets lösning på den höga arbetslösheten. De vill sänka ingångslönerna med 20- 25 % för de grupper som har svårt att få ett arbete!!

Nej, men hej och välkommen låglönemarknaden. Här ska ni se att ni får ett jobba, genom att arbeta till sämre villkor än andra! Frågan är hur centerpartiet definierar vilka som befinner sig i dessa grupper som har det svårt att få ett jobb på arbetsmarknaden. Ett svar lämnas dock och det är invandrare!

Ja ha, så en invandrare som på grund av intolerans gentemot sitt namn, det är ändå ett faktum att människor sållas bort. Inte på grund av att de saknar utbildning eller erfarenhet av yrket från ett annat land, utan just för att det finns arbetsgivare som inte vill anställa dem med andra efternamn än sådana som Svensson, Andersson och allt vad det nu är som är ”typiskt” svenskt. De ska jobba för en lägre lön än arbetskamraterna som har ett annat efternamn. Så urbota dumt förslag så jag vet inte!

Har ni funderat på vad som händer i förlängningen av att etablera en låglönemarknad. Eller satt ni möjligen vid samma bord på krogen som Jan Björklund (FP) när han föreslog att unga arbetslösa ska få jobba till 75 % av lönen och inte 100 % även om man utför samma arbetsuppgifter. Har ni funderat på hur ni ska göra på en arbetsplats där det idag finns unga anställda, ska de också få sin lön sänkt, eller ska man jobba 100 % med samma arbetsuppgifter, men där lönen skiljer sig så mycket åt?

Det verkar som om desperationen bland mindre borgerliga partier, över svikande opinionssiffror får dem att helt tappa omdömet. Hur tänker ni när ni presenterar era förslag. Har ni ingen hos er, som faktiskt vågar ställa frågan, – Hur kommer detta att uppfattas? Är det en sådan god ide egentligen?

När försvann viljan och visionerna om ett Sverige för alla. Vad ska ni med regeringsmakten till när ni helt saknar förmågan att leverera förslag till det bättre för människor. Ni presenterar ju enbart åtgärder som gör att människor får det sämre. Om man nu inte är miljonär och bor på Solsidan förstås. Men där bor inte alla, inte ens de flesta bor där. Regeringens ansvar är för hela Sverige, inte små delar av det. Det är för alla som bor här och inte enbart de som har det bra. Varför ska de som redan har det svårt tvingas ut till en låglönemarknad som kommer att cementera och fördjupa de ökade klyftorna vi ser och tyvärr har sett sedan ett antal år tillbaka!

Förslaget är lika dumt som när Annie Lööf, partiledare för centerpartiet i början av januari förklarade att anledningen till att folk inte har mer pengar på banken, är för att det inte är roligt att spara! Bloggade om det här!

I all välmening kära regeringsföreträdare. Jag kanske är trög och har med åren fått det svårare att hänga med, men nog verkar det som om ni rört er väldigt långt bort från den verklighet de allra flesta lever i…

Christian

Idag kan man läsa om att utbildningsministern tillika partiledaren för folkpartiet Jan Björklund vill sänka lönerna för unga människor till 75 % av ingångslönen!

Det var verkligen modernt tänkt Björklund. Jämlikhet är inget vi ska förespråka här inte, ungas arbete ska värderas lägre oavsett om det är samma arbete som utförs av andra. Vad är nästa steg? Maud Olofsson (C) föreslog för ett par år sedan att invandrare ska ges lägre lön för att komma ut på arbetsmarknaden. Trodde i min enfald att kunskap ska värderas utifrån just vad det är och inte utifrån vem som har den, eller åtminstone är väl det dit vi vill?

Tänk om du lyckats lite bättre med ditt uppdrag som ansvarig minister för utbildning. Då kanske inte 20-25 % av alla elever lämnat gymnasieskolan utan fullvärdiga betyg och därmed getts ökade möjligheter till ett arbete!

Man löser inte arbetslösheten genom att ge någon grupp sämre villkor. Man löser den heller inte genom att premiera arbetsgivare som redan har unga anställda istället för att premiera dem som faktiskt anställer en arbetslös ung människa. Inte heller löser man den genom meningslösa arbetsmarknadsåtgärder som Fas 3!

Vi socialdemokrater i Karlstad presenterade förra fredagen ett jobb- och utbildningspaket, huvudsakligen riktat till unga människor. Det är genom att stärka unga genom utbildning, praktik och jobb som de stärker sina möjligheter till ett jobb. Inte genom att försämra villkoren för dem för att på så sätt rea ut dem och därmed sänka arbetslösheten!

Det märks med all tydlighet att regeringen saknar kraft och ideer! Det finns inga visioner om hur Sverige byggs starkare i framtiden. Bara en massa åtgärder som på något sätt försämrar tillvaron för olika grupper. Det ska vara hårdare tag i skolan, för att råda bot på att så många inte klarar den. Det ska vara hårdare tag för den som blir arbetslös i någon naiv tro att om man får det sämre så lägger man nog manken till för att få ett nytt jobb. Och för den som har oturen att drabbas av sjukdom, de ska genomlida en sådan radikal förändring till det sämre för då blir man säkert frisk och kan arbeta igen!

Och vem i regeringen vill idag längre prata om det så kallade utanförskapet. Människor som lämnats efter, för man har ingen ide om att ett starkare Sverige bygger vi tillsammans. Låt bildäcken brinna i förorterna och möt hopplösheten bland de som bor där med hårdare tag som om det på något sätt skulle skapa hopp och tro om ett aktivt liv i samhället tillsammans med andra!

Kanske dags att kliva åt sidan och låta andra krafter ta vid!

Christian

 

Idag kan man i Aftonbladet läsa om en föga smickrade första placering för landet Sverige. Vi ligger nämligen i topp när det gäller ungdomsarbetslösheten inom OECD länderna. Grattis Reinfeldt, din politik har verkligen gett resultat!

Tidigare har Reinfeldt och regeringen hela tiden skyllt den höga arbetslösheten på den internationella finans- och därmed rådande jobbkris som finns. Men om det är sant, varför har då vi så mycket högre arbetslöshet än övriga länder inom OECD? Handlar det inte snarare om politiskt vilja och felaktiga prioriteringar?

Svenskt Näringsliv och LO är överens, huvudorsaken finns i gymnasieskolan. Grattis till dig där Björklund och folkpartiet som sedan valet 2006 varit huvudansvarig för denna. Det kanske hade varit bättre att fokusera på kvaliteten i skolan, möjligheten att hjälpa elever i behov av extra stöd, än att riskkapitalbolag ska tillåtas föra miljarder ut ur vårt land, skattepengar som skulle gjort stor nytta i den skola de var avsedda för.

Arbetsmarknadsminister Engström upprepar sitt mantra att utanförskapet minskat. Men inte heller detta är sant. Huruvida man lyckats eller inte, ska ju relateras till något och inte enbart räknas i absoluta tal. Annars kan man inte se utvecklingen över tid. I brist på visioner och ideer om en bättre framtid för Sverige och för oss som bor här, använder man sig av statistik som inte är relevant och när det inte funkar, ja då kan man liksom Arkelsten och moderaterna försöka sig på att skriva om historien.

Om 20-25 % av alla gymnasielever inte klarar av skolan, vems är felet? På vem ska fingret pekas på för detta? Utbildningsminister Björklund (FP) har varit väldigt tydlig med vad han tycker. Det är hårdare tag enligt honom som är lösningen. Jo säkert, du har aldrig reflekterat över vad hårdare tag i skolan innebär för dessa elever som redan kämpar med förmåga att klara av dagens skola. De kanske även kämpar med livet i övrigt. Inte i något land i Europa ökar den psykiska ohälsan så mycket som i Sverige. Fattigdom breder ut sig och idag är det allt färre som klarar en omställning om de blir arbetslösa. Allt för få är med i a-kassan, kan det bero på att du chockhöjde den Reinfeldt. – Det är inget framgångsmått för ett land att man ger högst ersättning av a-kassa”, apropå det faktum att vi nu är på plats 26 av 32″. Nej det må vara så, men det är heller inget mått på framgång att människor ska bli fattiga heller om de blir arbetslösa eller sjuka. Hur klarar man då av en omställning det innebär att gå från ett jobb till ett annat som det faktiskt var tänkt att våra ersättningssystem ska underlätta?

I Svenska Dagbladet framträder en sliten Reinfeldt, fullt förståeligt, pressad av media och opinionssiffror över att det ”sovande folket” inte förstår honom och den politik han för och vill föra. Nej, men om det är svaret Reinfeldt, vad är då frågan? Är det verkligen rätt politik. Svaret han igår gav på hur arbetslösheten ska lösas, ja det var genom att 40-talisterna snart går i pension. Fast vi ska ju bli fler, och det är nya jobb som krävs för att lösa tillväxten, inte enbart stå fast vid det gamla. Var är de moderna ideerna för att bygga Sverige starkt i framtiden och möta utmaningarna den globaliserande världen ger?

Christian